Table of contents

Krisztina Boda Biostatisics
Natalija Budinski Učenje matematike preko modela iz realnog života
Eszter Horváth,
Branimir Šešelja,
Andreja Tepavčević
Boolean Functions and Coding Theory
János Karsai Mathematics for Pharmacy Students - Problems of Tests
  Matematika Gyógyszerészek számára: Zárthelyi feladatok
János Karsai Basic Mathematical Tools for Life Sciences
  Az életjelenségek leírásához szükséges matematikai alapismeretek
János Karsai Computer Algebra Compact Course: Problems of Final Tests
János Karsai Számítógéppel segített matematikai modellezés: Zárthelyi feladatok
János Karsai Exercises in Mathematics for Pharmacy Students
  Matematika gyakorló feladatok élettudományi hallgatók számára
Akoš Kemiveš,
Arpad Takači
O topljenju leda
Zoltán Kovács,
Andrea Berei
LyX
Zoltán Kovács,
Ágnes Fekete-Nagy
XaoS
Zoltán Kovács Számítógép alkalmazása a matematika tanításában
Tibor Nyári Mathematical and Statistical Modelling in Medicine
Lajos Szilassi 3D papíron és képernyőn
Arpad Takači,
Dušan Mijatović
Matematički i simulacioni modeli u programu AnyLogic
Đurđica Takači,
Arpad Takači,
Aleksandar Takači
Experiments in Calculus with GeoGebra
Ђурђица Такачи,
Душка Пешић,
Јелена Татар
Прпцес математичкпг мпделираоа у настави математике
Júlia Tandori Interactive Tests in Medical Physics
  Interaktív Tesztek az Orvosi Fizika tárgy számára
Róbert Vajda Numerikus módszerek: Elmélet, Feladatok, Kísérletek