Matematika

Thesis

2020


Horti Krisztina

Az exponenciális és logaritmus függvények bevezetése a középiskolában biológiai motivációval

Kulcsszavak: Matematika, biológia, exponenciális és logaritmus függvény, felezési idő, zöldmoszat, logaritmikus s
Absztrakt:

Szakdolgozatomban az exponenciális és logaritmusfüggvény bevezetéséről, tanításáról írok, főként biológia iránt érdeklődő tanulók számára. Sokan kérdezik, hogy miért kell matematikát tanulni, ha úgyse fogják a későbbiekben használni. A biológusoknak is nagyon fontos a matematika bizonyos területeinek megtanulása, megértése, mert munkájuk során sokat találkozhatnak olyan problémával, amelyhez szükségük van ezekre az ismeretekre. Mégis az évek során azt látom, hogy nagyon sokan félnek a matematika tanulásától, nem csak az egyetemen, hanem a középiskolás éveik során is. Érdekes megjegyezni, hogy a kicsik még nem félnek… Különösen problémát jelent az exponenciális és logaritmusfüggvény elsajátítása, pedig ezen ismeretek birtokában több biológiai folyamat sokkal könnyebben és jobban áttekinthetővé válik. Kutatásom célja ennek okának feltárása. A dolgozatot felmérésem eredményeivel kezdem, amit elsőéves biológia és gyógyszerészhallgatók körében végeztem, a matematikához való hozzáállásukkal kapcsolatban. Két kérdőívet töltettem ki a célcsoporttal, egyet a félév elején, és egyet a félév végén.

Dolgozatom további részében áttekintem a Nemzeti Alaptanterv matematikára vonatkozó részeit, valamint a matematika és biológia tantárgyak ütemezését.

Továbbá öt, a 11. évfolyamosok számára írt matematika tankönyv elemzése következik, ahol az exponenciális és logaritmusfüggvényekhez kapcsolódó részeket hasonlítom össze, több szempont alapján. A sejtésem beigazolódott, nem szerepel elegendő biológiai és élettudományi motivációval rendelkező példa és feladat ezen témakörök bevezetése kapcsán. Ebből az okból kifolyólag, ismertetem egy általam megfelelőnek tartott bevezetési módot az exponenciális és logaritmusfüggvényre, kiegészítve fakultációra bevihető, érdeklődőbb diákok számára készített tananyaggal, valamint néhány gondolatot és példát írok a logarléccel kapcsolatban, amelyet a számológép használata előtt alkalmaztak.   

Szükséges szoftverek:
Tartalomjegyzék:

Katt a képre: