Dinamikus rendszerek vizsgálatának számítógépes módszerei

SZTE Matematikai és Számítástudományi Doktori Iskola

Következő kurzus - Next course

  • 2011/20012 tanév, tavaszi félév: 2012 május 22 - 25; 30-31.
  • Beosztás: minden nap 9.00 - 16.30

Helyszín - Place: Bolyai Intézet, Szőkefalvi terem

Tantárgyfelelős, előadó - Coordinator, lecturer

  • Dr. Karsai János, egyetemi docens, SZTE Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Kurzus nyelve: Angol

Rövid program

Detailed program (in English)

Kapcsolat - Contact

Dr. Karsai János, SZTE, Orvosi Informatikai Intézet, E-mail, vagy 06 62 54 64 44

Tananyagok - Course materials

Letölthető gyakorlatok - Downloadable exercises