Számítógéppel segített matematikai modellezés

Matematika BSC. hallgatók számára

2016-2017 tanév, őszi félév

Helyszín: SZTE Bolyai Intézet, Kalmár kabinet

Oktató: Dr. Karsai János egyetemi docens, TTIK, Bolyai Intézet 

Szabályok, előzetes munkaterv (PDF)

Segédanyagok (Mathematica-ban)


Téma javaslatok

 • Populációdinamikai modellek vizsgálata
 • Lorenz , Rössler rendszerek esetén kaotikus és hosszú periodikus megoldások elkülönítése
 • Elsô integrálok polinom jobboldalú DE-rendszerekhez.
 • Immunitás hosszának hatása (EPI, SIRS-SIS/SIR)
 • Késleltetés populációdinamikában: egy populáció különbözô születési fgv-el.
 • Diszkrét Fourier Transzformáció, impl, alkalmazás, empirikus mérések
 • Interpoláció és a kínai maradéktétel
 • Moduláris megközelítések a computeralgebrában interm expr swell, megoldások
 • Nevezetes konstansok (algebrai, transzcendens számok) közelítése sorozatokkal, sorokal.
 • Valós gyökizoláció, szeparáció korlátok (komplex gyökök is lehet)
 • Többdimenziós Newton-Raphson iteráció (kapcsolata fraktálokkal, kombinált módszerek gyökkeresésre)
 • Explicit módon megoldható differenciaegyenletek, generátorfüggvények (Gosper-Zeilberger algoritmsok)
 • Bolyongások empirikus illusztrálása, szimulációja
 • PD-Halak-lehalászással
 • Gröbner bázisok és geometriai tételbizonyítás
 • Lorenz, Rössler rendszerek esetén kaotikus és hosszú periodikus megoldások elkülönítése
 • Moduláris megközelítések a computeralgebrában intermediate expression swell, megoldások
 • Valós gyökizoláció, szeparáció korlátok (komplex gyökök is lehet)
 • PDE-k numerikus megoldása ill. vizualizáció (hôterjedés, hullámterjedés)
 • ODE-k numerikus megoldása (Euler, Runge-Kutta)
 • Többszörös, impr., vonalintegrálok
 • Véges csoportok
 • Look and Say Sequence (ill. esetleg hasonló érdekes sorozatok)
 • Cilindrikus algebrai dekompozició (CAD) 1 és 2 dimenzióban
 • Bifurkáció dinamikus rendszerekben
 • p-adikus számok és alkalmazások (Hensel lifting)
 • Gergorin körök és Cassini oválisok
 • Buchberger algoritmusa Gröbner bázisok meghatározására
 • Epidemiológiai modellek vizsgálata
 • Mechanikai rendszerek vizsgálata
 • Kémiai reakciók modellezése

Néhány megvalósult projekt

 • Geometriai inverzió
 • A Huffman-kód
 • Automatikus tételbizonyítás Wolfram Mathematicával
 • Gröbner-bázisok
 • Cilindrikus algebrai felbontás
 • Algebrai struktúrák vizualizációi
 • Prímszámok
 • A Catalan - számok
 • Számelméleti függvények, körosztási polinomok, és kapcsolatuk
 • Véges csoportok
 • A másodfokú egyenlet és a másodfokú függvény
 • Érdekes sorozatok
 • Nevezetes állandók(\[Pi] illetve Sqrt[3]) közelítései függvénysorok segítségével
 • Egy módszer π közelítésére
 • Fraktálok bemutatása példákon keresztül
 • Fraktálok a Mathematicában: A Koch-görbe és néhány érdekesség
 • Mandelbrot típusú halmazok és azok számítógépes ábrázolása
 • Komplex függvények iterációi és a másodfokú Julia-halmazok
 • Függvényvizsgálat
 • Alakzat konvex burkának, és polárisának meghatározása
 • Caratheodory-tétel, halmazok szélessége, Minkowski-összeg, Támaszfüggvény
 • Többdimenziós Newton-Raphson iteráció
 • INTERPOLÁCIÓ ÉS A KÍNAI MARADÉKTÉTEL
 • Mátrixok sajátértékeinek korlátai és eloszlása
 • Függvények közelítése
 • A komplex vonalintegrál és a Cauchy-féle integráltétel
 • Reakciókinetikai stabilitás gráfokkal
 • Gráfok
 • Gráfok: Gráf keresések
 • Gráfok, Random gráfok
 • Folytonos Box Játék
 • Lineáris Programozási feladatok megoldása grafikusan
 • Sudoku ellenőrző program
 • Játékvezérlők használata a programban
 • Egy Jackpotjáték megoldása a Mathematica segítségével
 • Kő-olló-papír
 • DIFFERENCIÁLEGYENLETEK NUMERIKUS MEGOLDÁSA
 • Differenciál egyenletek megoldása és vizsgálata
 • Numerikus módszerek első - rendű differenciálegyenletek megoldására
 • A teniszben szervák és adogatások modellezése, az őket befolyásoló tényezők paramétereivel
 • Differenciaegyenletek piacmodellekben
 • Populációdinamikai modellek vizsgálata
 • Populációdinamika - Lotka-Volterra egyenlet
 • Numerikus integrálás
 • Nevezetes konstansok (algebrai, transzcendens számok) közelítése sorozatokkal, sorokkal
 • Hajítások
 • A gömbi inga
 • Mechanikai rezgések modellezése
 • Epidemiológiai modellek vizsgálata
 • Ballisztikus pályák
 • Baktérium szaporodás
 • A van der Pol oszcillátor
 • Rezgőmozgások és jellemzésük
 • Kepler törvényei és a kéttest - probléma
 • Steady-state közelítés a reakciókinetikában
 • Reakciókinetika
 • A Nicholson egyenlet vizsgálata
 • Hangok vizsgálata
 • A piaci árfolyamatokat leíró modellek
 • Hutchinson - Wright egyenlet
 • Ragadozó - zsákmány modellek
 • Baktériumok szaporodásának és mutációinak szimulációja Mathematica-val
 • Egy járvány lehetséges kimeneteleinek vizsgálata a Mathematica segítségével
 • Naprendszer modell
 • Az acetilszalicilsav hidrolízisének kinetikai tanulmányozása vizes oldatban
 • Sav - bázis titrimetria
 • Bolyongások szimulálása
 • Conway életjátéka
 • Maxwell-féle sebességeloszlás
 • Nevezetes Eloszlások
 • Nagy számok törvénye
 • Galton - Watson folyamat
 • A lineáris regressziós egyenes paraméterének becslése maximum-likelihood becsléssel