Számítógépes modellezés a matematika oktatásában


Matematika tanárok számára

2015-2016 tanév, tavaszi félév

Tantárgyfelelős, előadó

Instruktor:

 • Wiandt Zsófia, Matematika-informatika tanár hallgató
 • Torma Gábor, Matematika-fizika tanár hallgató

Helyszín: SZTE Bolyai Intézet, Kalmár kabinet

A kurzus ETR Coospace oldala

Szabályok, előzetes munkaterv (PDF)

Segédanyagok (Mathematica-ban)

 


A kurzus során választható projekt témák:

(feltöltés alatt)

1. miniprojekt

2. miniprojekt

3. miniprojekt

4. miniprojekt

Nagy projekt

A "Számítógéppel segített matematikai modellezés" kurzuson megvalósult néhány projektmunka

 • Geometriai inverzió
 • Cilindrikus algebrai felbontás
 • Algebrai struktúrák vizualizációi
 • Prímszámok
 • A Catalan - számok
 • A másodfokú egyenlet és a másodfokú függvény
 • Érdekes sorozatok
 • Nevezetes állandók( $\pi), \sqrt 3 $ közelítései függvénysorok segítségével
 • Fraktálok bemutatása példákon keresztül
 • Fraktálok a Mathematicában: A Koch-görbe és néhány érdekesség
 • Mandelbrot típusú halmazok és azok számítógépes ábrázolása
 • Komplex függvények iterációi és a másodfokú Julia-halmazok
 • Függvényvizsgálat
 • Többdimenziós Newton-Raphson iteráció
 • INTERPOLÁCIÓ ÉS A KÍNAI MARADÉKTÉTEL
 • Mátrixok sajátértékeinek korlátai és eloszlása
 • Függvények közelítése
 • A komplex vonalintegrál és a Cauchy-féle integráltétel
 • Reakciókinetikai stabilitás gráfokkal
 • Gráfok
 • Gráfok: Gráf keresések
 • Gráfok, Random gráfok
 • Folytonos Box Játék
 • Lineáris Programozási feladatok megoldása grafikusan
 • Sudoku ellenőrző program
 • Játékvezérlők használata a Mathematica-ban
 • Egy Jackpotjáték megoldása a Mathematica segítségével
 • Kő-olló-papír
 • Differenciál egyenletek megoldása és vizsgálata
 • Numerikus módszerek első - rendű differenciálegyenletek megoldására
 • A teniszben szervák és adogatások modellezése, az őket befolyásoló tényezők paramétereivel
 • Differenciaegyenletek piacmodellekben
 • Populációdinamikai modellek vizsgálata
 • Populációdinamika - Lotka-Volterra egyenlet
 • Numerikus integrálás
 • Nevezetes konstansok (algebrai, transzcendens számok) közelítése sorozatokkal, sorokkal
 • A gömbi inga
 • Mechanikai rezgések modellezése
 • Epidemiológiai modellek vizsgálata
 • Ballisztikus pályák
 • Baktérium szaporodás
 • A van der Pol oszcillátor
 • Rezgőmozgások és jellemzésük
 • Kepler törvényei és a kéttest - probléma
 • Steady-state közelítés a reakciókinetikában
 • Reakciókinetika
 • A Nicholson egyenlet vizsgálata
 • Hangok vizsgálata
 • A piaci árfolyamatokat leíró modellek
 • Hutchinson - Wright egyenlet
 • Ragadozó - zsákmány modellek
 • Baktériumok szaporodásának és mutációinak szimulációja Mathematica-val
 • Egy járvány lehetséges kimeneteleinek vizsgálata a Mathematica segítségével
 • Naprendszer modell
 • Az acetilszalicilsav hidrolízisének kinetikai tanulmányozása vizes oldatban
 • Sav - bázis titrimetria
 • Bolyongások szimulálása
 • Conway életjátéka
 • Maxwell-féle sebességeloszlás
 • Nevezetes Eloszlások
 • Nagy számok törvénye
 • Galton - Watson folyamat
 • A lineáris regressziós egyenes paraméterének becslése maximum-likelihood becsléssel