Fizika tesztek

Interaktív Tesztek az Orvosi Fizika tárgy számáraAntropometria (Laboratóriumi gyakorlat)

1/1. Az alábbiak közül mi vezet SZISZTEMATIKUS hibához?

Marokerő (Laboratóriumi gyakorlat)

2/1. Egy rugót adott erővel feszítünk. Ekkor a rugón végzett munka:

Elektromiográfia (Laboratóriumi gyakorlat)

3/1. Az EMG mérése során hogyan helyezzük el az elektródákat?

Akusztika (Laboratóriumi gyakorlat)

4/1. A hangtani gyakorlaton egy hangvilla rezgésének periódusidejét kb. 2,28 ms-nak mérték,...

Vérnyomásmérés (Laboratóriumi gyakorlat)

5/1. Az artériás vérnyomás neminvazív mérésekor a Korotkov-hangok forrása...

SI: Az SI és a prefixumok

6/1. Ha a levegő sűrűsége 1,29 g/l, akkor mennyi SI származtatott egységben?

Feladat 1

7/1. Egy követ 19,5 m/s kezdősebességgel feldobunk. Milyen magasra repül? (g = 10 m/s^2)

Feladat 2

8/1. Ha két darab 2 Ω-os ellenállást először sorosan, majd párhuzamosan kapcsolunk, az eredő ellenállások aránya:

Mozgás

9/1. Egy tollat nyugalomból elengedünk vákuumban a Földön. Melyik állítás IGAZ?

Erő, munka, teljesítmény

10/1. Melyik testnek van a legnagyobb mozgási energiája?

Rezgés

11/1. Csillapodó oszcilláció esetén az amplitudó csökkenése:

Optika

12/1. Mit mond ki a leképezési törvény? (A képletekben D a törőerősség, f a fókusztávolság, t a tárgytávolság és k a képtávolság.)

Hőmérséklet

13/1. Melyik állítás IGAZ?

Áramlás

14/1. A Hagen–Poiseuille-törvény értelmében viszkózus folyadékot tartalmazó áramlási csőben a sebességprofil alakja:

Diffúzió

15/1. Melyik állítás IGAZ az alábbiak közül?

Termodinamika

16/1. Egészítse ki a következő mondatot! A termodinamika a klasszikus értelmezés szerint a ……… együttjáró kölcsönhatások tudománya.

Bioelektromosság

17/1. Mi az elektromos térerősség?

Elektromosság- és mágnességtan

18/1. Az elektromos ellenállás hőmérséklet függésére igaz, hogy...

Jelfeldolgozás

19/1. Mi jellemző az analóg jelre?

Hullám

20/1. Válassza ki az IGAZ állítást!