Edaq530: ellenőrző kérdések

Interaktív tesztek az Edaq530 mérőrendszer használatáhozEdaq530 használata

1/1. Melyik szenzorral mérünk hőmérsékletet?

Edaq530 szenzorok: Fotokapu

2/1. Két különböző tömegű test sebessége megegyezik, ha

Edaq530 szenzorok: Beépített fotoérzékelő

3/1. A gyakorlaton végzett mérési sorozatban melyik felelt meg a pulzus jellemzően CSÖKKENŐ sorrendjének?

Edaq530 szenzorok: Termisztor

4/1. Ugyanannyi hőenergia (Q) nyelődött el 5 különböző anyagban. Az alábbiak ismeretében állapítsa meg, hogy melyik anyag specifikus hőkapacitása a legnagyobb.

Edaq530 szenzorok: Hall-szenzor

5/1. Szomszédos tekercsek esetén az egyik tekercsben fellépő áramerősség-változás a másik tekercsben feszültséget indukál. Mivel arányos ez az indukált feszültség?

Edaq530 szenzorok: Nyomásszenzor

6/1. Váltsa át az 1 Hgmm-nek megfelelő nyomást más egységbe (ρvíz = 1000 kg/m3 , ρHg = 13600 kg/m3 , g = 9,81 m/s2). Az eredmény:

Edaq530 szenzorok: Fotoellenállás

7/1. Jelölje Io és I az abszorbeáló minta előtt, illetve után mérhető fényintenzitást. Az alábbi kifejezések közül melyik definiálja helyesen az abszorbanciát (optikai denzitást)?