Rómeó és Júlia érzelmei, avagy mi köze a szerelemnek az inga mozgásához vagy a róka napi nyúlvacsorájához

Előadó: Karsai János
Időtartam: 90
Technikai eszközök:

kivetítési lehetőség

Hallgatóság: max. 20-30 fő, 11-12. osztály
Ismertető:

Ismert, hogy a mozgó testek - például az inga - elmozdulása, sebessége, gyorsulása és a ható erők közti kapcsolatok a Newton-féle törvények alapján írhatók le.  Hasonló módon adhatók meg törvényszerűségek a rókák (ragadozó) és nyulak (áldozat) számának változására is.  De az meglepő lehet, hogy ezek a teljesen különböző jelenségek ugyanazon matematikai modellekkel vizsgálhatók, mint Rómeó és Júlia egymás iránti érzelmének változása. Az előadásban egyszerű, mindenki által ismert fizikai, biológiai, kémiai jelenségek matematikai modelljeit vizsgáljuk a számítógépes vizualizáció és szimuláció segítségével. Ezen a hallgatók keresztül vizuálisan megismerkednek differenciálegyenletek fogalmával, és a számítógéppel segített modellezés egyszerű módszereivel. Egy kis előzetes: Az ábrán elemezzük az érzelmek változását. Van-e összhang, mi okozza a hullámzást? melyik görbe kihez tartozik?

És valami egészen más: mi a  kapcsolat az alábbi ábrák között: