Mathematics

Teaching material

2011


János Karsai

Az életjelenségek leírásához szükséges matematikai ismeretek

Kulcsszavak: Biomatematika, Wolfram Mathematica, élettudományi modellek
Absztrakt:

Az anyag egy rövid interaktív bevezetőt ad az élettudományokhoz szükséges legfontosabb matematikai ismeretekről. Lehetőséget ad a fogalmak vizuális megértésére, néhány alapvető élettudományi modell interaktív vizsgálatára.

Szükséges szoftverek:

Wolfram CDF-player

Tartalomjegyzék:

Interaktív változat (2011)