Mathematics

Teaching material

2011


Szilassi Lajos

3D papíron és képernyőn: Három dimenziós alakzatok képi megjelenítése

Kulcsszavak: térgeometria, Euler3D
Absztrakt:
A háromdimenziós alakzatokról készülő pontos, rekonstruálható rajzoknak az elkészítése a klasszikus ábrázoló geometria feladata, amely manapság kiegészül a számítógéppel készülő rajzok – esetenként interaktívan kezelhető, mozgatható jelenetek – készítésével.
Ebben az írásban a szemléletes képek készítésének a két módszerét, az axonometrikus és a perspektív ábrázolást mutatjuk be
elsősorban az előállítás elvi szempontjait, matematikai hátterét szem előtt tartva. Kitérünk a körzőt, vonalzót igénylő szerkesztési módokra, valamint arra, hogy számítógéppel miként lehet ilyen rajzokat előállítani.
Szükséges szoftverek:

Euler3D

Tartalomjegyzék:

Klikk a tananyagra!