Home / Alapműveletek tanítása - ,,számolós'' játékok

Alapműveletek tanítása - ,,számolós'' játékok

A játékok célja, hogy valamely szórakoztató, divatos köntösbe öltöztetett ügyesség, logikai játékkal segítse az alapműveletek elsajátítását.

Az alábbiakban bemutatunk néhány releváns példát, a játékok típusa szerinti csoportosításban:

 
,,Okossági'' játékok

A klasszikus ügyességi játékok néhány ,,okossági'' verziója igen nagy népszerűségnek örvend. Az alábbiakban néhány példát mutatunk be.
  • Math vs. Undead
  • Math vs. Dinosaurs
  • Zeus vs. Monsters

A cél a fenti (és még sok más hasonló) alkalmazás esetében ugyanaz: A számítógép által megadott művelet végeredményét kell kiválasztani a megadottak közül (tehát van választási lehetőségünk!) az előrejutáshoz. Mégis érdemes több ilyen alkalmazást ismerni, mert lehetőségeikben, szolgáltatásaikban különbözőt képesek nyújtani. A Math vs. Dinosaurs játékban például beállíthatjuk, hogy mely alapműveleteket, mely számhalmazon kívánjuk gyakoroltatni, valamint azt is, hogy kívánunk-e tizedes törtekkel számolni, vagy csak egészekkel. A program tanárok számára nyújtott legfontosabb szolgáltatása emellett az értékelőlap. Ezen megtekinthetjük, hogy a tanuló (játékos) hány helyes, illetve rossz választ adott, valamint azt is, mely számhalmazon, mely művelettel hibázott.

 

Math vs. Dinos - Értékelőlap

 

Előrejutás a matematika eszközeivel

 

 

Didaktikai háttér: A játékokban több (általában három) válaszlehetőség közül kell megjelölnünk a helyeset. Rossz válasz esetén új kérdést kapunk, a játékok nem támogatják a véletlen találatokat. A sok, lényegében azonos matematikai tartalommal, de teljesen különböző grafikával ellátott játék lehetőséget biztosít a változatos feladatkitűzésre, a hosszabb, kitartóbb, eredményesebb gyakorláshoz. A játékok jól paraméterezhetők, kiválasztható az alaphalmaz, valamint a műveletek köre is.

 

Források: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathvsdinosaurs.mathgamesforkids

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeusvsmonsters.coolmathgamesforkids

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathvszombies.mathgame

 

Páros játékok

A párosjátékokban két játékos (tanuló, feladatmegoldó) mérheti össze tudását. Példa:
  • Math Duel

 

Math Duel

 

 

Didaktikai háttér: A gyors fordulós párbajokra lehetőséget biztosító játék kiválóan alkalmas óra eleji bemelegítésre, ismétlésre.

 

Források: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathduel2playersgame.mathgame

 

További játékok

A gyakorlatilag csak alapműveleteket igénykő alkalmazások tárháza igen széles. A következőkben egy szubjektív válogatás két elemét mutatjuk be.

  • Math Workout
  • Matek trükkök

 

Math Workout: A több különböző szintet és feladattípust tartalmazó alkalmazásban nekünk magunknak kell műveletek eredményét megadnunk az előrejutáshoz. Az online kihívást, valamint a korábbiakhoz hasonló ügyességi játék lehetőséget is tartalmazó applikáció jól paraméterezhatő, többművelet összetett használatának szórakoztató formában történő gyakoroltatására is kiváló.

 

Math Workout

 

 

Matek trükkök: Az egyszerű kezelőfelület mögött számos funkció rejlik. Az aklapműveleteken túlitt már találkozhatunk négyzetre emeléssel, százalékszámítással, n-edik gyökkel, és exponenciális kifejezésekkel is. Egy- és többjátékos mód közül választhatunk, vagy online is játszhatunk. Külön funkció segíti a fejszámolás gyakorlását. Az egyes szintek, számolási gyakorlatok helyes megoldását jól követhető, szemléletes formában megadott számolási trükökk segítik, YouTube videó kapcsolódásokkal.

 

Források: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.akbur.mathsworkout

https://play.google.com/store/apps/details?id=example.matharithmetics